Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

FÖR PURE CASHMERE

 Uppdaterat  28 november 2021

 

Denna sekretesspolicy beskriver hur Pure Cashmere samlar in och behandlar din personliga information. Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig säker när du lämnar din personliga information till oss.

I denna sekretesspolicy berättar vi vilken personlig information vi behandlar om dig när du köper våra produkter, kommunicerar med oss ​​och får våra nyhetsbrev.

Registeransvarig:

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Pure Cashmere Copenhagen HB

Blekholmsterrassen 5

111 64 Stockholm

Telefon:

 E-post: kundservice@purecashmere.se

Organisationsnummer: 969791-7681  

ALLMÄN DATASÄKERHET 

Oavsett om vi behandlar din personliga information i syfte att uppfylla ett avtal (ditt köp), i kommunikationen eller nyhetsbrevet baserat på ditt samtycke, kommer vi alltid att behandla din personliga information säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive förordningen om personuppgifter och lagen om dataskydd. Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte uppfylls eller inte längre är relevant. 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

Insamling och behandling av personuppgifter. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​på webbplatsen samlar vi in ​​den information du själv tillhandahåller, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerat, leveransförfrågningar och information om IP-adressen från vilken ordern placerades. Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna hantera dina rättigheter att återvända och annonsera. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla lagstadgade krav, inklusive redovisning och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för syftet och för att skydda vårt intresse för att förebygga bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandlingen är EU: s personuppgifter. 1 (b), (c) och (f).

 

Kommunikation - Insamling och behandling av personuppgifter 

När du kontaktar och korresponderar med oss ​​via vår e-postadress tillhandahåller du också personlig information, till exempel namn och e-postadress och annat textinnehåll. Vi raderar all denna information den 1 juli varje år. Naturligtvis kan vi också ta bort denna information när som helst om du vill. 

Nyhetsbrev med samtycke - Insamling och behandling av personuppgifter.

Du kan bara få vårt nyhetsbrev om du har gett ditt samtycke till att få det. Om du får vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress och namn tills du informerar oss om att du inte längre vill ta emot e-post från oss. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Du kan göra detta antingen genom att använda länken längst ner i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på kundservice@purecashmere.se och informera oss om att du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev. 

Cookies - Insamling och behandling av personuppgifter 

Behandlingen av dina personuppgifter för att optimera användbarheten på vår webbplats baseras på ditt samtycke. Se mer om vår cookie-policy: https://purecashmere.se/pages/cookies 

 

TREDJEPART, SAMARBETSPARTNER

Vi använder tredje parter, inklusive att bearbeta din betalningsinformation (Bambora / Swish), att hantera dina inköp (Shopify), för att optimera användbarheten på vår webbplats (Google Analytics) och om du har valt att inte få vårt nyhetsbrev (Mailchimp). Om du har beställt leverans kommer informationen om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att tillhandahållas till företaget som hanterar fraktlösningar, för leverans av dina inköp. Dessa företag behandlar bara data enligt våra instruktioner. Databehandlarna får inte använda informationen för något annat syfte än uppfyllandet av avtalet med oss ​​och är underlagt sekretess. Vi har därför ingått skriftliga avtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vissa av dessa databehandlare, t.ex. Google Analytics v / Google LLC är baserat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S.A. Integritetssköld, jfr. EU-karaktären av personuppgiftsförordningen. 45. Du kan läsa mer om Privacy Shield genom att följa den här länken: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Dessutom kommer vi inte att avslöja din information till tredje part om vi inte är skyldiga enligt lag eller myndighet att göra det eller om vi har kommit överens med dig. 

RADERING AV PERSONLIGA DATA

Information som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev återkallas. Information som samlas in i samband med köp som du gjort på webbplatsen kommer som regel att raderas tre år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Bokföringsmaterial förvaras i 5 år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i redovisningslagen. 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du själv ett brett utbud av rättigheter i relation till vår behandling av information om dig. Du rätt att utöva följande rättigheter: 

Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerade om dig. Du har också rätt att få insikt i registrets syfte, vilka kategorier av personuppgifter och eventuella mottagare av information. samt information om var informationen kom ifrån. I vissa fall har du rätt att få den personliga informationen om dig som du lämnade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Under vissa omständigheter, som anges i tillämplig lagstiftning om dataskydd.  

Du har rätt att dra tillbaka samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycke före tillbakadragande. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att behandla din e-postadress så att vi kan skicka vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden kan du göra det när som helst genom att klicka på en länk längst ner i varje nyhetsbrev. Du har rätt att ha felaktig information om dig själv korrigerad. Om det finns ett fel i vår information kan du alltid be om att korrigera den så att vi har rätt information om dig.   Du har rätt att begära att information tas bort om dig.  

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Under vilka omständigheter finns detaljer i tillämplig lagstiftning om dataskydd.  I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Under vilka omständigheter finns detaljer i tillämplig lagstiftning om dataskydd.  Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan detta göras till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08 657 61 00 e-post: datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens guide om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. Om du vill veta vilken personlig information vi har om dig eller att vi tar bort eller begränsar din personliga information, vänligen kontakta oss, helst via e-post.

Pure Cashmere Copenhagen HB

Blekholmsterrassen 5, 111 64 Stockholm

Organisationsnr. 969791-7681

E-post: kundservice@purecashmere.se

Telefon: 070-7428809 

SÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter och mot kunskap eller missbruk av obehöriga personer.

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att göra sitt jobb har tillgång till den.

Tredjepartspartners behandlar ett antal personuppgifter som vi ansvarar för. Tredje part får inte använda informationen för något annat syfte än uppfyllandet av avtalet med oss ​​och är underlagt sekretess. Vi har ingått skriftliga avtal om databehandling med alla som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

Betalningssäkerhet

Betalningssäkerheten på purecashmere.se är av största vikt. Vi har inte tillgång till och lagrar inte betalningsinformation i vår databas.

Vi använder Secure Socket Layers-teknik (SSL). Om du tittar på rutan plats (URL) högst upp i webbläsaren när du går till kassan, ser du att det börjar med 'https: //' i stället för det vanliga 'http: //'. Detta indikerar att du är i säkert läge.

 Secure Socket Layers (SSL) innehåller följande komponenter:

Autentisering - detta säkrar din webbläsare så att dina data skickas till rätt server och att servern är säker.

Kryptering - detta kodar dina data så att de inte kan läsas av någon annan än den säkra servern.

Dataintegritet - detta kontrollerar data som överförs för att se till att de inte ändras under vägen