Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Allmänt
  Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos Pure Cashmere Copenhagen HB (org.nr 969791-7681), hädanefter kallat “Pure Cashmere Copenhagen”, ”oss” eller ”vi”, på vår webbplats eller via telefon.

Genom att använda purecashmere.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av företag och som är bosatta i Sverige. Beställningar med presentkort kan göras av personer från 16 år.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på purecashmere.se vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på purecashmere.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

Pure Cashmere Copenhagen vill tillhandahålla bästa möjliga onlineupplevelse. För att möjliggöra detta måste vi säkerställa att våra tjänster går som ett urverk. Du förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen purecashmere.se, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen.

 1. Priser och avgifter
  De priser som anges på purecashmere.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och inklusive fraktkostnaden. 
 2. Beställning/upprättande av avtal
  Du kan göra dina beställningar via purecashmere.se eller via telefon.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer vi att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

 1. Leverans
  Pure Cashmere Copenhagen iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige.

Pure Cashmere Copenhagen strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 2-5 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.

 1.  Ångerrätt
  Du kan ångra eller returnera din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda varor. Om du har debiterats för varorna får du en återbetalning.

Om du vill ångra ditt köp eller returnera din beställning, ber vi dig att meddela oss detta skriftligen, helst genom att använda det förtryckta returformuläret som medföljde i ditt paket. Kontakta oss via telefon eller mail. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär. Oavsett vilket av ovannämnda sätt du använder, måste det skriftliga meddelandet vara oss tillhanda inom den 14-dagarsperiod som anges ovan. Du har därefter ytterligare 14 dagar på dig att returnera varorna i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. Vi kommer att göra en återbetalning, företrädesvis med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället (eller, om betalning ännu inte har erlagts för de aktuella varorna, se till att returen återspeglas i saldot på ditt konto), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om ånger av köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

Om du har mottagit en felaktig vara ska du omgående meddela Pure Cashmere Copenhagen om detta och returnera varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som vi bedömer vara felaktiga gör Pure Cashmere Copenhagen en fullständig återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter.

 1. Returer
  Pure Cashmere Copenhagen garanterar en fullständig återbetalning av returvaror i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

Alla våra försändelser innehåller ett förtryckt returformulär som du kan använda om du önskar returnera en eller flera varor.

Lämna de varor du önskar returnera på ett utlämningsställe i Sverige.

Alla returer är gratis. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningssätt som du använde vid köpet. Du kan även använda din återbetalning för byten eller nya köp direkt i butiken, men endast om du betalade med kreditkort. Observera att bearbetningen av transaktionen kan ta upp till 14 dagar.

 1. Betalningssätt
  Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Betalning före eller vid leverans
Kortköp
Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickas. Pure Cashmere Copenhagen förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

PayPal
Vid betalning via PayPal förbehåller sig Pure Cashmere Copenhagen rätten att kontrollera PayPal-kontots giltighet, att saldot på kontot täcker köpesumman och verifiera köparens fakturaadress. Det aktuella beloppet reserveras direkt på ditt PayPal-konto men debiteras inte förrän varorna skickas från lagret. Pure Cashmere Copenhagen förbehåller sig rätten att neka alla köp.

Betalning efter leverans
Betala senare
Våra Betala senare-tjänster tillhandahålls av Klarna.
Så snart din beställning har skickats får du information från Klarna om hur och när du ska betala.
För mer information eller frågor om din betalning, vänligen kontrollera på klarna.com eller kontakta Klarnas kundtjänst.

Övrigt
Du får ditt kvitto i leveransbekräftelsen som skickas via e-post.

Du är skyldig att ange en korrekt e-postadress och att informera Pure Cashmere Copenhagen om din e-postadress ändras.

Informationen nedan gäller endast betalsätten Betala nästa månad och Konto.

Observera att Pure Cashmere Copenhagen förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.

 1. Färger och mått
  Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på purecashmere.se är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

Måtten på ett plagg som anges är endast ungefärliga värden som ger dig en bättre uppfattning om modellen eller passformen på det specifika plagget och ingen definitiv garanti på de verkliga måtten på det plagg du får.

 1. Garanti
  Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar Pure Cashmere Copenhagen gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda det förtryckta returformuläret och returnera varan till oss.
 2. Överlåtelse
  Pure Cashmere Copenhagen förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.
 3. Klausulers giltighet
  Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.
 4. Innehavare av rättigheter
  Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på purecashmere.se, tillhör Pure Cashmere Copenhagen. All användning av purecashmere.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Pure Cashmere Copenhagen.
 5. Bolagsinformation
  Pure Cashmere Copenhagen HB är registrerat med säte i Stockholm.

Registrerat kontor: Blekholmsterrassen 5,
111 64 Stockholm
Org.nr: 969791-7681
Momsregistreringsnummer: kommer snart

 

1/11/2019